• ganoderma ganoderma-text V ČÍNE JU UŽ PO TISÍCROČIA
  POVAŽUJÚ ZA VEĽMI ÚČINNÚ
  LIEČIVÚ RASTLINU.
  LIEČIVÁ RASTLINA, KTORÁ
  ANI PRI DLHODOBOM UŽÍVANÍ NEMÁ
  ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY .
  PODPORUJE OBRANYSCHOPNOSŤ
  ORGANIZMU, SAMOLIEČBU.
 • ganoderma "ONE DRAGON MODELL" CELÝ PRIEBEH, OD PESTOVANIA
  AŽ PO PREDAJ JE POD
  KONTROLOU FIRMY.
 • ganoderma USKUTOČNI
  SVOJE SNY S DXN!
  TRVAJ NA SVOJOM ZDRAVÍ! BUĎ FINANČNE NEZÁVISLÝ! MAJ VYŠŠIU ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ! USKUTOČNI SVOJE SNY!
video PRIDAJ SA!
TERAZ!

Zapíš sa na spravodaj

Krstné meno:

E-mail:

O výrobkoch:   Obchodná príležitosť

napíšte text

captcha
zmeniť text

Aktuálne:

DXN obsadilo prestížne 24. miesto na svete medzi spoločnosťami priameho predaja za rok 2015

Vyhlásenie DXN Hungary o zaobchádzaní s informáciami a o ochrane osobných údajov.

DXN Hungary, ako prevádzkovateľ tejto stránky, cíti povinnosť, aby informovala svojich partnerov o používaní ich evidovaných údajov. Naše vyhlásenie obsahuje tie princípy a praktické metódy, podľa ktorých a pomocou ktorých DXN Hungary vzniknuté údaje a informácie spracuváva a ochraňuje.

 

Pri vytvorení princípov o ochrane údajov sme zobrali do úvahy so zvláštnou pozornosťou zákon LXIII z roku 1992-o ochrane osobných údajov a o verejných údajov pre verejnosť , a zákon VI. z roku 1998- o osobnej ochrane, o mechanickom spracovaní osobných údajov, stanovisko vydané národným zhromaždením a návrhy "ONLINE PRIVACY ALLIANCE".

1. Automaticky historizované informácie cez naše servery.
Naše servery automaticky registrujú IP- adresu užívateľov, operačné systémy, ktoré používajú a typ prehliadača a niekoľko iných informácií. Tieto informácie používame výlučne len sumarizovane a už v spracovanej forme, na opravu vyskytnutých chýb pri našich službách, v prospech zlepšenia ich kvality a na štatistické ciele. Poskytnuté údaje od užívateľov s inými údajmi v žiadnej forme nespájame.

2. K dispozícii dané osobné údaje
S osobnými údajmi , informáciami , ktoré nám boli dané k dispozícii zaobchádzame s najväčšou opatrnosťou, sú prísne dôverné, ku ktorým neoprávnené osoby nemajú prístup.

3. Zmazanie údajov
O zmazaní osobných údajov, ktoré nám boli dané k dispozícii, je povinný vlastník písomne(e-mail) informovať prevádzkovateľa stránky.

4. Linky
Naše služby obsahujú mnoho takých pripojených bodov(linky), ktoré vedú na iné stránky iných prevádzkovateľov. Za služobno - informačnú ochranu osobných údajov na týchto stránkach DXN Hungary nezodpovedá.


© Copyright DXN Europe 2009.